• Naš stručni tim sposoban je da u potpunosti odgovori svim izazovima i zahtevima, a predloži bolja, nova i tehnički savremenija rešenja.
  • Naš iskusni i stručni, licencirani inženjerski tim izrađuje projektno-tehničku dokumentaciju elektroenergetskih i telekomunikacionih instalacija, pruža usluge stručnog nadzora i konsaltinga.
Oblasti našeg projektantskog i konsultantskog delovanja su:

Telekomunikacioni i signalni sistemi

-Sistem signalizacije i detekcije požara
-Sistem video nadzora i detekcije incidentnih situacija
-Optička komunikaciona infrastruktura
-Sistem SOS telefona i interfona
-Sistem ozvučenja
-Sistem signalizacije i detekcije provale i kontrole pristupa
-Sistem kontrole kvaliteta i brzine vazduha
-Sistem detekcije i upravljanja saobraćajem
-Ventilacija
-Telekomunikaciona infrastruktura (instalacije)
-Radio i TETRA sistemi
-Dekorativno i funkcionalno osvetljenje objekata i ambijentalnih celina

 

Elektroenergetika

-Transforamtorske stanice svih naponskih nivoa od 400/x kV do 10/0,4kV
-Dalekovodi 400kV, 220kV, 110kV, 35kV, 20kV i 10kV
-Osvetljenje puteva
-Opremanje tunela (instalacije)
-Osvetljenje
-Instalacija u objektima
-Zaštita od požara

 

 

 

Arhitektonsko-građevinski objekti

-Glavni arhitektonsko-građevinski projekti sa projektima konstrukcija i pratećih instalacija
-Konkursna i likovna rešenja i idejni projekti
-Enterijeri

sr_RSСрпски језик
en_GBEnglish (UK) sr_RSСрпски језик