arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Glavna pošta Beograd

Likovno rešenje dekorativnog osvetljenja Glavne pošte u Beogradu, Takovska 2, Glavni projekat - 2011.

Primenom savremenih svetlosnih izvora istaknut je arhitektonski izraz objekta i naglešeni su karakteristični detalji.