arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Hotel "Tatarstan"

Dogradnja hotela „Tatarstan“ u Kazanju, Rusija - Idejno rešenje - 2008.

Aneks ulazne zone hotela sa ugostiteljskim punktom.