arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

"Stari DIF" - u toku

Likovno rešenje dekorativnog osvetljenja objekta "Stari DIF" u Beogradu, Glavni projekat - 2012.

Projektovano dekorativno osvetljenje ističe arhitekturu objekta sa naglašavanjem najatraktivnijih detalja.