arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

ED "Elektromorava" Požarevac - adaptacija

Adaptacija fasade i krova objekata ED „Elektromorava“, Požarevac - Glavni projekat - 2011.

Funkcionalno i likovno povezivanje dva postojeća objekta novoprojektovanim višenamenskim prostorom. Novi krovni pokrivač, fasadna obloga i raspored otvora.