arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Trafo stanica 35/10kV N. Beograd

Sanacija trafostanice TS 35/10kV, Novi Beograd 1, Novi Beograd – Glavni projekat – 2010.

Prilagođavanje građevinskog objekta novoj opremi i zamena celokupne građevinske bravarije.