arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

ED "Elektromorava" Požarevac - ulazni hol

Ulazi hol objekta ED „Elektromorava“, Požarevac - Glavni projekat - 2009.

Novi vezni elemenat postojećih objekata, ulazna partija i prostor namenjen šalter službama.