arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Rekreativno-zdravstveni centar "Plandište"

Rekreativno - zdravstveni centar "Plandište" u Plandištu, Glavni i Idejni projekat - 2014.

Projekat spoljašnjeg uređenja i tehničke infrastrukture i projekti objekata kompleksa.
Kompleks sadrži otvorene bazene, sportske terene, rekreativno - zabavne sadržaje...