arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Trafo stanica 35/10kV „Kalište"

Glavni i Idejni projekat rekonstrukcije i dogradnje TS 35/10kV "Kalište" u Kalištu - 2013.