arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Nadogradnja potkrovlja

Nadogradnja potkrovlja u Ulici Meše Selimovića br. 3 u Beogradu - Glavni projekat - 2008.

Funkcionalno, konstruktivno i likovno usklađena nadgradnja sa postojećim objektom.