arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Glavni arhitektonsko-građevinski projekti sa projektima konstrukcija i pratećih instalacija

Gradski stadion u Plandištu

Uređenje i dogradnja gradskog stadiona u Plandištu - 2015.

Rekreativno-zdravstveni centar "Plandište"

nslpl.pngRekreativno-zdravstveni centar "Plandište" u Plandištu - 2014.

Tehnički centar

ntcs.pngTehnički centar na autoputu E-80 Niš - Dimitrovgrad, 2011.

Trafo stanica 35/10kV N. Beograd

tsnbgd.jpgSanacija trafostanice TS 35/10kV, Novi Beograd 1 - 2010.

Stambena zgrada Vl. Gortana

zgrada_vlad_gortan.jpgStambeni objekat u Beogradu, ul. Vladimira Gortana br. 11 - 2009.

Trafo stanica 35/10kV „Rabrovo“

ts3510.jpgTrafo stanica 35/10kV „Rabrovo“ u Rabrovu - 2008.

Villa Fontana

villa_fontana.jpg

Hotel „Vila Fontana“
Čanj, Crna Gora - 2007.

Centralne ulice Plandišta

sit-plan_1.jpgRekonstrukcija centralnih ulica Plandišta - 2014.

Trafo stanica 35/10kV „Kalište"

kaliste.jpgTrafostanica 35/10kV "Kalište" u Kalištu - 2013.

ED "Elektromorava" Požarevac - adaptacija

krov_pozarevac.jpg Adaptacija fasade i krova objekata ED „Elektromorava“ Požarevac - 2011.

ED "Elektromorava" Požarevac - ulazni hol

ulaznihol.jpgUlazi hol objekta ED „Elektromorava“, Požarevac - 2009.

Nadogradnja potkrovlja

mia selimovi.jpgNadogradnja potkrovlja u Ulici Meše Selimovića br. 3 u Beogradu - 2008.

Trafo stanica 10/0,4kV N. Beograd

Trafo stanica 10/0,4kV u Bloku 37, Novi Beograd, 2007.