arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

ED "Elektromorava" Požarevac

Ulazni hol ED „Elektromorava“, Požarevac - Glavni projekat enterijera – 2009.

Materijalizacija unutrašnjeg uređenja višenamenskog prostora ulaznog hola u duhu delatnosti distribucije.