arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Stan u Beogradu

Enterijer stambene jedinice u Beogradu - 2012.

Adaptacija postojećeg stana uvođenjem novih sadržaja i ujednačavnjem likovnog izraza.