arhitektura

1.jpg
Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
  • Srpski
  • English
  • Russian

Dvorište u ul. Duška Radovića

Uređenje dvorišta u ulici Duška Radovića u Beogradu - 2013.

Novo prostorno rešenje nivelacije i ozelenjavanja, obrada popločanih površina i saniranje delova fasade.