projektovanje inženjering i konsalting

Elektroenergetika
Opremanje tunela
Telekomunikaciona infrastruktura
Dekorativno osvetljenje objekata i ambijentalnih celina
Arhitektonsko-građevinski objekti

Nušićeva 7a, 11 000 Beograd, tel. +381 11 334 8406, e-mail. info@kosovoprojekt.rs
 • Srpski
 • English
 • Russian

O nama

PDF
Štampa
El. pošta
Napisao Administrator
četvrtak, 08 decembar 2011 14:30

KOSOVOPROJEKT P L U S d. o. o.


 • Privredno društvo za projektovanje, inženjering i konsalting sa sedištem u Beogradu, ulica Nušićeva br. 7a.
 • Osnovan 2007. godine, nastavljajući tradiciju uspešnog projektantskog rada PIRO Kosovoprojekt, osnovanog  u periodu obnove Jugoslavije (1952. godine).
 • U svom sastavu ima iskusne stručnjake posvećene pronalaženju optimalnih projektantskih rešenja u okviru predviđenog budžeta.
 • Poseduje licencu „Ministarstva životne sredine, rudarstva i prostornog planiranja“ (detaljnije...)
 • Privredna komora Srbije potvrđuje da kompanija ispunjava uslove za izdavanje sertifikata “Excellent small and medium enterprises”, na osnovu redovnog nadgledanja od strane bonitetne kompanije Coface i kreditnog izveštaja (detaljnije...)
 • Uspostavljen, dokumentovan je i primenjuje se sistem rukovođenja kvalitetom. Rukovodstvo i svi zaposleni stalno poboljšavaju delotvornost ovog sistema, u skladu sa zahtevima međunarodnog standarda ISO 9001:2008. (detaljnije...)
 • Uspostavlja svoj sistem za rukovođenje bezbednošću informacija usklađen sa zahtevima međunarodnog standarda ISO/IEC 27001:2005 u svrhu osiguranja neprekidnosti poslovanja, smanjenja poslovih rizika i nanošenja moguće štete vlasnicima, zaposlenima, poslovnim partnerima i široj društvenoj zajednici. (detaljnije...)

 

 

PRESS


 • "Novo energetski efikasno dekorativno osvetljenje", izvor: Beoinfo, Studio B (detaljnije...)
 • Novogodišnje osvetljenje glavne pošte u Beogradu, izvor: Tanjug (detaljnije...)

 

 

Reference


Elektroenergetika

1. Glavni projekat osvetljenja raskrsnice državnih puteva I-b 16 i I-b 23 u zoni čvora 0035 - Krćevac, 2013.
2. Glavni projekat opremanja tunela: Magistralni put M-25.1, Deonica: HE „Đerdap 1“ – Golubac, 2012.
 • Tuneli: T3, T4, T6, T14, T20 i T21

3. Projekat dekorativnog osvetljenja objekta "Assicurazioni generali" - u radu - Beograd, 2012.
4. Projekat dekorativnog osvetljenja objekta "Stari DIF" - u radu - Beograd, 2012.

5. Glavni projekat opremanja tunela: Autoput E-763, Ljig – Požega, 2011.
 • Tunel “Golubac”
 • Tunel “Veliki Kik”

6.  Projekat dekorativnog osvetljenja platoa oko Spomenika Pobedniku i objekata Gornjeg grada Kalemegdana - Beograd, 2011.

7.  Projekat dekorativnog osvetljenja Glavne pošte, Takovska 2, Beograd, 2011

8.  Elektroenergetske instalacije na obilaznici oko Beograda, Sektor 4: Petlje "Orlovača" i "Petlovo brdo", 2011.

9.  Glavni projekat opremanja tunela: Autoput E-75, Niš-Granica sa BJRM, 2010.
 • Tunel "Manajle"
10.  Glavni projekat opremanja tunela: Autoput E-763, Lajkovac – Ljig
 • Projekti teničke infrastrukture
 • Tunel "Brančići"

11.  Glavni projekat opreme tunela: Autoput E-80, Niš – Dimitrovgrad

 • Tunel "Bancarevo"
 • Tunel "Sarlah"
 • Tunel "Progon"
 • Tunel "Pržojna Padina"

12. Glavni projekat zaštite i izmeštanja DV110kV br. 1195 "Pirot 2 – Babušnica", 2010.

13. Glavni projekat izmeštanja DV400kV br. 403 i TS "Bor 2 – TS Niš 2" na deonici Nikolićevo –Kopita, 2009.

14. Glavni projekat ukrštanja DV400kV br. 404 "TS Niš 2" – TS "Stolnik", sa trasom autoputa E-80, 2009.

15. Idejni projekat elektroenergetskih instalacija na Spoljnoj magistralnoj tangenti – Beograd, 2008.

16. Glavni projekat osvetljenja mosta "Gazela", 2007.

 

Telekomunikacije

1. Glavni projekat opremanja tunela: Autoput E-75, Niš-Granica sa BJRM, 2010.
 • Tunel „Manajle“
2. Glavni projekat opreme tunela: Autoput E-80, Niš – Dimitrovgrad
 • Tunel "Bancarevo"
 • Tunel "Sarlah"
 • Tunel "Progon"
 • Tunel "Pržojna Padina"
3. Glavni projekat opremanja tunela: Autoput E-763, Lajkovac – Ljig
 • Tunel „Brančići

 

Arhitektura

1.  Rekonstrukcija centralnih ulica Plandišta - 2014.
2.  Glavni projekat Rekreativno - zdravstvenog centra "Plandište" u Plandištu - 2014.
3.  Idejno rešenje česme u dvorištu manastira Tuman - Golubac - 2013.
4.  Idejni i Glavni projekat rekonstrukcije i dogradnje TS 35/10kV "Kalište" u Kalištu - 2013.
5.  Uređenje dvorišta u ul. Duška Radovića - Beograd - 2013.
6.  Enterijer art studia "Alter", Beograd - 2013.
7.  Likovno rešenje dekorativnog osvetljenja objekta "Assicurazioni generali" - u radu - Beograd - 2012.
8.  Likovno rešenje dekorativnog osvetljenja objekta "Stari DIF" - u radu - Beograd, 2012.
9.  Enterijer stambene jedinice u Beogradu - 2012.
10.  Likovno rešenje dekorativnog osvetljenja platoa oko Spomenika Pobedniku i objekata Gornjeg grada Kalemegdana, Beograd - 2011.
11.  Likovno rešenje dekorativnog osvetljenja Glavne pošte u Beogradu, Takovska br. 2. – 2011.
12.  Tehnički centar na autoputu E-80 Niš - Dimitrovgrad, Glavni projekat - 2011.
13.  Urbanističko rešenje pjacete i parka u Požarevcu – Idejno rešenje – 2011.
14.  Adaptacija fasade i krova objekata ED „Elektromorava“ Požarevac – Glavni projekat – 2011.
15.  Adaptacija dela objekta ED „Elektromorava“ Požarevac – Glavni projekat – 2010.
16.  Enterijer Dispečerskog centra ED „Elektromorava“ Požarevac – Glavni projekat – 2010.
17.  Sanacija trafostanice TS 35/10kV, Novi Beograd 1 – Glavni projekat – 2010.
18.  Ulazni hol ED „Elektromorava“, Požarevac – Glavni građevinski projekat – 2009. i Glavni projekat enterijera – 2009.
19.  Stambeni objekat u Beogradu, ul. Vladimira Gortana br. 11 – Idejni i glavni projekat – 2009.
20.  Konkursni rad za uređenje Kalenić pijace – nagrađeno rešenje – 2009.
21.  Enterijer hola i dogradnja Doma kulture u Kostolcu – Glavni projekat – 2008.
22.  Dogradnja hotela „Tatarstan“ u Kazanju, Rusija – Idejno rešenje – 2008.
23.  Nadogradnja potkrovlja u Beogradu, ul. Meše Selimovića br. 3 – Glavni projekat – 2008.
24.  Trafo stanica 35/10kV „Rabrovo“ u Rabrovu - Glavni projekat – 2008.
25.  Trafo stanica 10/0,4kV u Bloku 37, Novi Beograd – Glavni projekat – 2007.
26.  Hotel „Vila Fontana“ Čanj, Crna Gora – Glavni projekat – 2007.
27.  Enterijer Club Alternativa, Beograd- Glavni projekat - 2007.PARTNERI

GRANIT Trade AGK
Poslednje ažurirano ( četvrtak, 03 novembar 2016 13:27 )